ZABEZPIECZENIE SKARPY WIŚLANEJ W WYSZOGRODZIE

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Generalny Wykonawca : Hydrotechnika Colcrete von Essen
Podwykonawca : Usługi Hydrotechniczne Robert Śliwiński

W 2007 roku zaprojektowaliśmy zabezpieczenie podnóża wysokiej skarpy wiślanej w Wyszogrodzie dł. 600m przed działaniem wód wezbraniowych.

Do budowy obiektu użyto materacy i koszy gabionowych firmy HPD z Włocławka. Do wypełnienia użyto kamienia otoczaki z kopalni Kalenice należącej do Tarmac Kruszywa Sp. z o.o.

 

przekroj

 

 

Projekt zrealizowaliśmy w okresie październik 2008r. – grudzień 2009r. Inwestycja znajduje się w obszarze Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. Zakres robót obejmował :

  • Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego na materac taśmowy w ilości 1286 m3
  • Wykonanie podwodnego i nadwodnego narzutu kamiennego w ilości 3468 m3
  • Formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 28252 m3
  • Ułożenie materacy gabionowych gr. 0,30 m w ilości 3194 m2
  • Ułożenie koszy gabionowych w ilości 2915 m3
  • Układanie dróg technologicznych z płyt żelbetowych w ilości 1830 m2
  • Roboty betonowe w ilości 422 m3
  • Roboty ziemne w ilości 4658 m3