HPD Spółka z o.o. powstała w 2006 r., zawiązana przez dwóch wspólników:

Hydroprojekt Sp. z o.o. – firmę zajmującą się od 56 lat projektowaniem i doradztwem w zakresie budownictwa wodnego oraz Dawid Sp. z o.o. – zajmującą się od roku 1957 produkcją:

 • sit i siatek technicznych;
 • siatek architektonicznych;
 • siatek specjalnych;
 • siatek zgrzewanych;
 • taśm transporterowych;
 • ogrodzeń panelowych.

Przedmiotem przeważającej działalności spółki HPD jest produkcja wyrobów z siatki heksagonalnej wykonanej z podwójnie skręconych drutów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie cynkiem lub alu-cynkiem. Tak zabezpieczone druty mogą być dodatkowo powleczone PCV.

Siatki formuje się w elementy koszy materacy lub walców zgodnie z wymaganiami projektu.

Zastosowanie:

 • do umocnień ziemnych konstrukcji w budownictwie hydrotechnicznym i drogowym;
 • zabezpieczenia istniejących lub tworzonych zboczy i skarp przed utratą stateczności;
 • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy;
 • konstrukcje wsporcze i oporowe – przyczółki i podpory mostowe, mury oporowe;
 • umocnienia brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, brzegów morskich;
 • konstrukcyjne elementy nabrzeży;
 • wzmacnianie dróg;
 • bariery akustyczne.

Zalety budowli z gabionów:

 • przepuszczalne dla wody;
 • elastyczne i sprężyste – doskonale znoszą nierównomierne osiadanie podłoża, co zapewnia stateczność konstrukcji;
 • odporne na sabotaż – podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozciągnięciu kilku oczek siatki;
 • żywotne – z upływem czasu poprzez kolmatację, wypełnianie pustek mułem i roślinnością wtapiają się w otoczenie;
 • pochłanianie hałasu – stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad;
 • łatwe w montażu;
 • estetyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyjazne zabudowie biologicznej.