Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Wykonane są z siatki heksagonalnej o oczkach sześciokątnych z drutów łączonych przez skręcanie. Do ich produkcji używa się drutów grubocynkowanych* lub drutów najnowszej generacji pokrywanych tzw. alucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). Wszytkie rodzaje drutów mogą być dodatkowo pokryte warstwą tworzywa PCV, co wzmacnia odporność na korozję i podnosi walory estetyczne.
Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.

Siatki produkuje się i formuje w skrzynie, materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE:

 • budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
 • wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
 • ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
 • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
 • konstrukcyjne elementy nabrzeży,
 • wzmacnianie dróg.

ZALETY:

 • łatwość montażu,
 • przepuszczalność – nie powodują retencji,
 • elastyczność i sprężystość – doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
 • wytrzymałość – na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
 • odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
 • żywotność – konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
 • estetyczność – estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
 • odporność na sabotaż – podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
 • pochłanianie hałasu – stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
 • elastyczne architektonicznie i krajobrazowo – przyjazne dla środowistka naturalnego.