Gabiony zgrzewane produkowane są przez firmę DAWID Sp. z o.o.

Gabiony zgrzewane DAWID są przeznaczone do budowy umocnień przeciwerozyjnych na skarpach i pod wodą albo konstrukcji oporowych. W szczególności:

  • konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo w całości budowle ziemne, umocowania brzegów zbiorników wodnych lub obiektów komunikacyjnych przyległych do tych zbiorników, udowy lub wzmacniania podpór mostowych oraz innych obiektów albo urządzeń komunikacyjnych;
  • konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz barier akustycznych;
  • brodów oraz konstrukcji ograniczających erozję dna i brzegów dróg wodnych, zbiorników wodnych i cieków w pobliżu podpór mostów, budowli ziemnych i innych budowli komunikacyjnych.

Kosze siatkowe zgrzewane DAWID stosuje się zgodnie z przeznaczeniem w budowie, modernizacji i naprawie: dróg lądowych lub wodnych i w komunikacyjnych obiektach inżynierskich.

ZASTOSOWANIE:

Aprobata techniczna stwierdza przydatność siatek do wykonania gabionów DAWID do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie:

  • wszystkich dróg publicznych;
  • wszystkich drogowych obiektów inżynierskich;
  • wszystkich kolejowych obiektów inżynierskich.

ZALETY:

Siatka do wykonania gabionów DAWID jest zgrzewana z drutu z powłoką ze stopu cynkowo-aluminiowego o nazwie alucynk. Kształt arkuszy i oczek siatki może być kwadratowy lub prostokątny.

Drut stężający kosze DAWID ma średnicę co najmniej drutu, z którego wykonana jest siatka. Drut stężający ma na końcach zagięte haki. Odległość między hakami jest wielokrotnością modułu 500 mm, dostosowaną do wymiarów kosza. Zabezpieczenie antykorozyjne drutu stężającego kosze powinno być takie same jak drutu w siatce.

 

gabiony_zgrzewane