ZASTOSOWANIE:

  • podkład-próg przy mocowaniu zboczy,
  • szybkie zamykanie pęknięć i wypełnianie wymyć przy awariach,
  • wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
  • tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
  • regulacja wody powodziowej po przerwaniu wałów,
  • ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową,
  • awaryjne podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.
 

 

PRZYKŁADOWE ROZMIARY:

 

WALCE SIATKOWE
Wymiary walca Charakterystyka siatki Rodzaj zabezpieczeń
antykorozyjnych drutu
L d Wymiary oczka
60 x 80 mm 80 x 100 mmm
1 m od 0,30 m drut
Ø 2,2 mm
Ø 2,7 mm
drut
Ø 2,2 mm
Ø 2,7 mm
Ø 3,0 mm
cynk lub alucynk
dodatkowo powłoka PCV
2 m
3 m
 

 

RYSUNEK POGLĄDOWY:
szkic_eko_walce